Eco
Drones

Advanced drones solutions


צרו קשר

כמה מילים עלינו

Eco Drones Solutions היא חברת ביצוע שמספקת שירותים ופתרונות טכנולגיים מתקדמים באמצעות כטמ"מים בתחומי בנייה, חקלאות מדייקת,אנרגיה ירוקה, תשתיות, אבטחה היקפית וצילום אדריכלי. כל אלה מבוצעים תוך שימוש בטכנולוגיית עילית, בעזרת רחפנים, מצלמות מתקדמות, סורקי לייזר, רדארים, תוכנות מידול מתקדמות ועוד.

חקלאות מדייקת

-מיפוי מידול וניתור מידע על הגידולים והשטח החקלאי.
-מיפוי אווירי עם מצלמות מולטיספקטרליות ומצלמות RGB ברזולוציה גבוהה של מטעים ושדות חקלאיים, לזיהוי שינויים בגידולים המצריכים התערבות בהשקיה או דישון.

ריסוס מדוייק לפי צורך

-גד״ש/ מטעים/ פרדסים/יקבים
-בריכות דגים ומאגרי מים.
פיזור
האבקה
זריעה
דישון
שתילה של עצים

פיקוח וניתור מידע ע״י רחפנים

פיקוח וניתור מידע בחממות 24/7 ע״י רחפנים.
פיקוח וניתור מידע על עדרי בקר מבחינה בריאותית.

אנרגיה ירוקה

סקרי מדידות באתר ומידול תלת מימדי באמצעות רחפנים
-מיפוי תמוגרפי לשדות סולאריים פוטו-וולטאים (PV)
-מיפוי מידול וניתור כשלים בתשתיות כמו עמודי חשמל ואנטנות סולאריות.
-מיפוי ניתור מידול ובדיקת כשלים ונזקים בתשתיות חשמל.
-מיפוי,ניתור,מידול ובדיקת כשלים ונזקים בפאנלים בחוות סולאריות.
-מיפוי ניתור מידול ובדיקת כשלים ונזקים
בתחנות רוח/תחנות כח.

נדלן ותשתיות

-מיפוי ניתור מידול סריקה
בדיקת מבנים,כשלים בבטון באיטום ובחיפוי תשתיות כגון:
פרויקטים בבניה,גשרים,מחלפים,מגדלים,בניינים,
גגות וכו׳.


שירותים נוספים


EDS

BIU

BIU

EDS

EDS

EDS

2021-11-18-13-49-51-092

2021-11-18-13-43-33-966

default


קודם
הבא

מיפוי, מידול וצילום

אנו מתמחים ביצירת מודלים תלת מימדיים ובעיבוד שלהם לטובת מפות טופוגרפיות, עיבוד GIS מגוון, או הדפסה תלת מימדית.
מידול תלת־מימד

תיעוד באמצעות תמונות סטנדרטיות, והפיכתן למודל תלת -ממדי על ידי חיבורן זו לזו. הליך זה קרוי 'פוטוגרמטריה', והוא מאפשר קבלת תוצאות מרהיבות. ניתן לבצע פוטוגרמטריה באמצעות שימוש בתמונות מצלמה רגילה, מצלמת רחפן, או שילוב שלהן.
ביצוע מתקדם של פוטוגרמטריה יכול לספק מודל מדויק, אשר יכול להיות מעוגן לרשת קואורדינאטות. מודל שכזה מהווה תיעוד ברמה גבוהה, וניתן להפיק ממנו תוצרים שימושיים רבים.

מיפוי ו – GIS

ממודלי תלת־מימד ניתן ליצור תצלומי אוויר (אורטו-פוטו), מפות טופוגרפיות, ועוד. ניתן לעבד את התוצרים השונים בכלי GIS, לטובת עיבוד עתידי או יצירת מוצר סופי ללקוח. נוסף על כך, ניתן לבצע עיבודי תמונה מתקדמים המאפשרים קבלת תמונת מצב אודות שדות חקלאיים במהירות וביעילות.


צילום אדריכלי

שירותי צילום מקצועי בעזרת רחפנים כדי להשיג תוצאות מרשימות ומדויקות של כל פרט ופרט,
ומבט חי ונושם של הנכס ובזויות צילום ואפקטים ייחודיים לרחפנים בתוך הנכס ומחוצה לו.

ניתור פיקוח מידע ע״י רחפנים

אנחנו מבצעים פעילות אבטחה היקפית ע״י רחפנים בעלי מצלמות אינפרה אדום לסריקה ואיתור בשטחים פתוחים למניעת טרור חקלאי,גנבות,פריצות וכו׳.
את השירותים שלנו אנו מספקים לקיבוצים,מושבים,ישובים,שכונות,חברות אבטחה,מתקנים אסטרטגיים.

צילום אוויר

צילום אווירי מבוצע באמצעות שימוש ברחפן של חברת DJI, שהיא החברה המובילה בתחום. התוצרים יכולים לכלול תמונות או סרטונים, ואלה משמשים למטרות שיווק או עיבוד מאוחר יותר. צילום אווירי מאפשר תיעוד מצוין בעלות נמוכה ובנגישות גבוהה.

×
דילוג לתוכן